Türkiye’nin sera gazı emisyonu 2022’de yüzde 2,4 azaldı

Türkiye’de toplam sera gazı emisyonu 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2022” verilerini yayımladı.

Buna göre; sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2022 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton CO2 eşdeğeri, 2021 yılında 6,8 ton CO2 eşdeğeri ve 2022 yılında 6,6 ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Toplam sera gazı emisyonlarında 2022 yılında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile tarım, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 2,9 ile atık sektörü takip etti.

Enerji sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 179,8 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 400,6 milyon ton CO2 eşdeğeri  olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 208,1 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 37,9 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 5,1 azalarak 71,5 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 57,7 ve bir önceki yıla göre de yüzde 5,5 artarak 16,3 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Toplam CO2 emisyonlarının 2022 yılında yüzde 32,6’sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,6’sı enerji sektöründen, yüzde 13,1’i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3’ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.
 
CH4 emisyonlarının yüzde 60,5’i tarım, yüzde 19,9’u enerji, yüzde 19,6’sı atık ve yüzde 0,02’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; N2O emisyonlarının ise yüzde 77,9’u tarım, yüzde 11,2’si enerji, yüzde 6,2’si atık ve yüzde 4,6’sı da endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir